Get Adobe Flash player

Отчета за изпълнението на бюджета за  2024 година може да разгледате в PDF файл:

Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2024 - 31.03.2024 година

 

 

Отчета за изпълнението на бюджета за  2023 година може да разгледате в PDF файл:

Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2023 - 31.03.2023 година

Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2023 - 30.06.2023 година

Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2023 - 30.09.2023 година

Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2023 - 31.12.2023 година

 

Отчета за изпълнението на бюджета за  2022 година може да разгледате в PDF файл:

Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2022 - 31.03.2022 година

Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2022 - 30.06.2022 година

Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2022 - 30.09.2022 година

Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2022 - 31.12.2022 година

 

Отчета за изпълнението на бюджета за  2021 година може да разгледате в PDF файл:

Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2021 - 31.03.2021 година

Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2021 - 30.06.2021 година

Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2021 - 30.09.2021 година

Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2021 - 31.12.2021 година

 

Отчета за изпълнението на бюджета за  2020 година може да разгледате в PDF файл:

Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2020 - 30.06.2020 година

Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2020 - 30.09.2020 година

Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2020 - 31.12.2020 година

 

Отчета за изпълнението на бюджета по тримесечия за  2019 година може да разгледате в PDF файл:

Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2019 - 31.03.2019 година

Отчет за изпълнението на бюджета за четвърти месец на 2019 година

Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2019 - 30.06.2019 година

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за второ тримесечие на 2019 година

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за трето тримесечие на 2019 година

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за четвърто тримесечие на 2019 година

 

Отчета за изпълнението на бюджета по месеци за  2018 година може да разгледате в PDF файл:

Отчет за изпълнението на бюджета за първи месец на 2018 година

Отчет за изпълнението на бюджета за втори месец на 2018 година

Отчет за изпълнението на бюджета за трети месец на 2018 година

Отчет за изпълнението на бюджета за четвърти месец на 2018 година

Отчет за изпълнението на бюджета за пети месец на 2018 година

Отчет за изпълнението на бюджета за шести месец на 2018 година

Отчет за изпълнението на бюджета за седми месец на 2018 година

Отчет за изпълнението на бюджета за осми месец на 2018 година

Отчет за изпълнението на бюджета за девети месец на 2018 година

Отчет за изпълнението на бюджета за десети месец на 2018 година

Отчет за изпълнението на бюджета за единадесети месец на 2018 година

Отчет за изпълнението на бюджета за дванадесети месец на 2018 година

 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за деветмесечието на 2018 година

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2018 година

 

Отчета за изпълнението на бюджета по тримесечия за  2017 година може да разгледате в PDF файл:

Отчет за изпълнението на бюджета за първи месец на 2017 година

Отчет за изпълнението на бюджета за втори месец на 2017 година

Отчет за изпълнението на бюджета за трети месец на 2017 година

Отчет за изпълнението на бюджета за четвърти месец на 2017 година

Отчет за изпълнението на бюджета за пети месец на 2017 година

Отчет за изпълнението на бюджета за шести месец на 2017 година

Отчет за изпълнението на бюджета за седми месец на 2017 година

Отчет за изпълнението на бюджета за осми месец на 2017 година

Отчет за изпълнението на бюджета за девети месец на 2017 година

Отчет за изпълнението на бюджета за десети месец на 2017 година

Отчет за изпълнението на бюджета за единадесети месец на 2017 година

Отчет за изпълнението на бюджета за дванадесети месец на 2017 година

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за  2017 година

 

Отчета за изпълнението на бюджета по тримесечия за  2016 година може да разгледате в PDF файл:

Отчет за изпълнението на бюджета за първо тримесечие на 2016 година

Отчет за изпълнението на бюджета за второ тримесечие на 2016 година

Отчет за изпълнението на бюджета за трето тримесечие на 2016 година

Отчет за изпълнението на бюджета за четвърто тримесечие на 2016 година


Copyright © 2013. All Rights Reserved. Design by Studio Net.