Get Adobe Flash player

ДЕН НА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

Екипна работа по групи - изработване на пана / макети / на улици и жилищни квартали, автомобили, пешеходци и колоездачи.
Пано със знаци, светофари и други символи,  свързани с безопасността при движение / в частност в градска среда / .
Правила, знаци, светофар и пешеходна пътека ! Затвърждаване на знанията за безопасно пресичане и необходимост от носене на сигнални,
обезопасителни жилетки при движение по улиците !

 


Copyright © 2013. All Rights Reserved. Design by Studio Net.